Firma vyrábí věžní hodin čtvrťové , půlové a jicí stroje. Nejčastěji se používá odbíjení čtvrťové na dva cimbály (čtvrthodiny 1 - 4 údery vyšší tón, celé hodiny 1 - 12 údery nižší tón) nebo odbíjení celé na jeden cimbál (pouze celé hodiny 1 - 12 úderů).