Hodiny klasické konstrukce

Firma vyrábí věžní hodin čtvrťové , půlové a jicí stroje. Nejčastěji se používá odbíjení čtvrťové na dva cimbály (čtvrthodiny 1 – 4 údery vyšší tón, celé hodiny 1 – 12 údery nižší tón) nebo odbíjení celé na jeden cimbál (pouze celé hodiny 1 – 12 úderů).