Pohony zvonů

Na základě požadavků zákazníků na kompletní vybavení zařízení ve věži nebo kapličce provádíme instalaci elektrického rozhoupávání zvonů. Nabízíme zcela nový způsob a to elektromagnetický pohon rozhoupávání zvonů lineárním motorem. Tento způsob odstraňuje nedostatky dosud používaných a dnes již překonaných technických řešení.

Námi používaná koncepce pro rozhoupávání zvonů v součinnosti s lineárním motorem umožňuje plynulé rozhoupávání a dodržení zvonové osy se zvonem bez rozdílu způsobu zavěšení zvonu. Zařízení pracuje na principu odpuzování kovových předmětů pohybujících se v silovém magnetickém poli. Dokáže bez počátečních tvrdých a necitlivých nárazů na zvonovou konstrukci při rozhoupánání zavěšeného zvonu, utlumit negativní otřesy, které působí na statiku staveb kostelů, kapliček a také odstraní rušivé pazvuky vznikající při styku pohyblivých kovových částí původní mechaniky.Plně inteligentní elektronika rozhoupe zvon s možností přesného elektronického nastavení úhlu rozhoupávání zvonové osy se zvonem s přesností na 1 stupeň. Počty úderů srdce do zvonu tj. jeho rytmu vyzvánění, plně vyhovuje evropskému standardu, dle schválených Limburských směrnic. Můžeme tak garantovat celkové zajištění bezpečnosti provozu a mechanické ochrany zvláště cenných, historicky a památkově chráněných zvonů.Tento způsob rozhoupávání zvonů umožňuje i pohon zvonů od 10 kg, které stávajícím způsobem, vzhledem např. k malému prostoru, není možné realizovat vůbec.