Restaurování věžních hodin

Firma L. Hainz se rovněž věnuje restaurátorské práci. To představuje, stručně řečeno, kompletní opravy starých věžních strojů s maximálním důrazem na zachování původního stavu stroje. V mnoha případech náleží starožitné věžní stroje ke kulturnímu dědictví národa a jsou cennou uměleckořemeslnou památkou včetně ceny reálné. S radostí restaurujeme tzv. “Hainzovky”, tedy staré stroje naší firmy, stejně tak jako věžní stroje dalších hodinářských mistrů minulých století.

Dokonalost řemeslné práce a smysl pro krásu nás inspirují k mimořádným nárokům na kvalitu naší práce. Restaurování stroje lze bez problému doplnit elektronikou a elektrickým nátahem tak, aby vyhovovaly dnešním nárokům na přesnost a bezobslužný provoz aniž by se narušila původní konstrukce věžních hodin. Tak mohou staré věžní stroje odbíjet a měřit čas ještě další staletí.